>
o
o
ARTIKLER
   af
PETER VÆRUM:


Gudstjenesten som kult.
Nadveren som ritual

Kronik om Rønshoved Frimenighed
- oktober 1998.

Om sjælen
OM  DRØMME
Om at være hospitalspræst.- Et lille stykke liberalteologi...
OM AT VÅGE
Om eventyr og drømme - ridser i facaden
CITATSAMLING
00

4 foredrag om
den kristne tradition:
"
PETER OG THOMAS"

Om brug af (gamle og nye)  eventyr  i konfirmand-
undervisningen
.

Artikel i rel.pæd. tidsskrift
"EPISKOPET" fra 1984.

Artikel om
PILGRIMSMYTEN
Hvordan lærer man sin skygge at kende ?
OO

FORFATTER-
SKABET