m

DRØMMEBREVKASSEN

FOREDRAG OM DRØMME

ANDRE FOREDRAG

FORTÆLLESIDERNE

TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED

PILGRIMSSIDEN

PSYKOLOGILÆRERSERVICE


KONFLIKTLØSNING


Drømmetydningens regel
nr. 1

Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme - ridser i facaden.

Mere om drømme

Et forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen


Lidt teori: Indhold og forhold i drømme.
FAQ: Er drømme ikke bare noget kemi inden i min egen hjerne ? - Jo da, og

Når man ikke kan huske sine drømme


 
September  2008

Pukler under kønsakten uden resultat

 
 


Hej Peter Værum

Jeg har tit en drøm om at løbe mod et mål uden at kunne nå det og blive forfulgt uden at den, der forfølger én.
Jeg har læst lidt om drømmetydning - og forstår godt, at det handler om skyggen og andre beskidte sider af mennesket.

Men nu srømmer jeg, at det mål, jeg løber efter er at kunne opnå agten, med både min kæreste, og også personer jeg ikke kan direkte relatere til.
Jeg søger det, og opnår det. Men selve forløsningen i agten, udebliver i drømmen hver gang. I drømmen "pukler og pukler" jeg på, for at fuldbyrde, men det føles som som at jo mere jeg forsøger at arbejde hen imod det, jo længere kommer jeg væk fra det.
    Hvordan skal jeg tolke det?
    På forhånd tak.
    MVH

SVAR:

Hvis jeg forstår din (gher forkortede) mail rigtigt, er der tale om to drømme, som du beder mig kommentere ?

1.
Drømme om at flygte fra noget.
Disse drømme afspejler et konfliktfyldt forhold mellem på den ene side dét, der ligger bag symbolet", "løven", "kvinden" eller hvad-det-nu-er, man flygter fra - og på den anden selve dit jeg; den bevidste, vågne daglige opmærksomhed, tankerne osv. At der er en vis konflikt mellem de ubevidste kræfter og det bevidste jeg "EGO'et"  er ikke så mærkeligt; men man skal selvfølgelig prøve så godt man kan at acceptere de instinktive kræfter i én - og skyggen - så godt som muligt; hvis man er godt i gang med dét, vil det tit afspejle sig i drømme, hvor man holder om med at flygte og holder op med at blive forfulgt. Man vender sig mod "løven" og der forekommer forskellige former for samarbejde. Det betyder integration mellem jeg'et og det ubevidste. Én af formerne for "samarbejde" er ganske rigtigt kønsakten - et meget positivt symbol i drømme; der ikke i denne sammenhæng har noget med éns faktiske sexliv at gøre. (Andre gang kan drømme om samlejer selvfølgelig godt afspejle lyst til sex osv. - men det er en anden sag).

2.
Drømme om at knokle løs i en sexuel situation og ikke kunne opnå udløsning har på samme måde erfaringsmæssigt to tydninger:   

a. Den symbolske:
Du kan sammenligne med eksamensdrømme (forfølg stikordet ude på hjemmesiderne...)   Det handler om ikke at kunne leve op til sine egne krav (og vi snakker ikke nødvendigvis om det sexuelle). Personer med mindreværdskomplex eller anden form for lav selvfølelse drømmer tit disse drømme om ikke at kunne "sprøjte". Eller drømme om at dumpe til eksamen. Møde strenge censorer osv.
Men    
b. ligesom ved det første drømmeeksempel er der jo også en ganske nalturlig, fysisk og direkte tolkning. Hvis drømmeren rent faktisk i sit vågne liv i sengen har problemer med udløsning, enten at få udløsning eller for tidlig sædafgang, eller andre problemer med kønsakten, er der mange eksempler på, at det udløser disse "pukle"-drømme. Og det "råd", som drømmene så "giver" - er naturligvis - både ved a. og b. at prøve at tage det hele lidt mere afslappet. Ikke stille så store krav til sig selv osv. (Det kan enhver komme og sige, og det er nemmere sagt end gjort, det ved jeg godt, men ikke desto mindre er det vejen frem. Større selvaccept).

Venlig hilsen