Cand. teol. Peter Værums hjemmesider

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

STAND-UP

*

***** Man skal stå tidligt op for at stå model til det.

For hvad er det, man stiller op til:

Man stiller op til tæsk

Stand-up performance adskiller sig fra et almindeligt foredrag ved, at publikum er kritiske og flabede. De kommer med tilråb. Og med mindre man holder af ping pong, skal man ikke stille op.
Jeg var medlem af Ping-klubben som barn. Hos Tante Karen fra Søndags B.T.
Ved et almindeligt foredrag er det anderledes. Da er tilhørerne positivt indstillet fra starten. De kommer med en forhåndsinteresse for emnet. Man er mødt med sympati og åbenhed.
Stand up er underholdning. Ofte mere under- end holdning.

Men ikke hos mig.

Jeg snakker om Sankt Peter - og det er jo et alvorligt spørgsmål:

Hvordan kommer vi forbi ham ?

En mand døde og kom op til Himlens port. Der stod Sankt Peter og sagde:
-Alle stiller op i to rækker. I den ene kø, der skal de folk stå, som altid har været frie og som der aldrig er blevet hundset med. I den anden kø skal alle dem, der i jordelivet har været underkuede, stille sig.
De fleste stillede op i køen med de undertrykte. Men en enkelt mand gik frisk og fro over og stillede sig i den række, der var til de frie og selvstændige. Sankt Peter gik over til ham og spurgte ham, hvorfor han stod dér.
-Min kone sagde, jeg skulle !
******

Ronald Reagan dør og kommer op til Sankt Peter. Sankt Peter siger:
-Hvem er du ?
Ronald Reagan siger:
-Jeg har været U.S.A.s præsident.
Dét kan enhver komme og sige, sagde Sankt Peter.
-Du må bevise, hvem du er, siger han.
Ronald Reagan har lidt svært ved at forstå det.
Så siger Sankt Peter - for at forklare sagen:
-For eksempel kom Mozart herop. For at bevise, at han virkelig var den, han påstod at være, sendte vi ham ind og skrive en klaversonate. Da han så kom tilbage med en genial, fuldendt sonate, lod jeg ham komme ind i Himmeriget.
-Eller da Dante kom herop. For at bevise, at han virkelig var den, han påstod at være, sendte vi ham ind og skrive en sonet. Og da han så kom tilbage med et formfuldendt digt i denne vanskelige strofeform, sagde jeg god for ham og lukkede ham ind. Og på samme måde med Rubens. Han måtte male et maleri.
-O.K. sagde Ronald Reagan. Så må jeg jo se at finde ud af, hvordan jeg kan bevise, at jeg er den, jeg er. - Men sig mig lige: Hvem var de tre, du nævnte ??
-Nu har du bevist det, sagde Sankt Peter.
-Kom du blot ind.


* * * * * *
***** (De rigtig gode fortæller jeg ikke her.....

***** Jo, lige én til:


**
**

Ulrikke Meinhof kom op til Himmeriges port.
-Her kommer du ikke ind, sagde Sankt Peter straks. -Du var en beskidt terrorist, og folk som dig lukker vi under ingen omstændigheder ind. Der må være grænser.
-Ind ?! svarede Ulrikke Meinhof. -Det er ikke overhovedet ikke spørgsmålet. I har 1o minutter til at komme ud, alle sammen !!
* * * * * *
*******

******* Og lige én til - fra den jødiske fortælletradition:Da Itzak, en from jødisk mand, døde, kom han op til Himmeriget. Der i porten sad Gud fader og bladrede i den store bog. Da han fandt frem til optegnelserne om Itzak, rystede Han eftertænksomt på hovedet.
-Lutter gode gerninger, lutter gode gerninger, sagde Han. -Jeg er bange for, at de andre i Himmeriget vil blive misundelige, hvis du bliver belønnet efter fortjeneste, sagde Gud.
-Du må ned igen. Kom tilbage, når du har begået nogle store slyngelstreger.
Itzak kom ned på jorden. Han vidste godt, hvad han ville; han ville hen til Miriam, som var en ung, smuk kvinde med smuttende øjne. Hun havde kigget på ham på-den-dér-måde mange gange, men han havde altid sig på måtten, fordi hun var gift.
Nu bankede han på hendes dør, og hun kom ud, og hun inviterede ham ind.
-Og lad os nu ikke gå i detaljer - -men de hyggede sig svært...
Og da Itzak forlod hendes dør, smilede hun træt til ham:
-Åh, Itzak, sagde hun, - dér gjorde du en god gerning !

* * * * * *

******* At skulle snakke med Sankt Peter - det er en alvorlig sag.
******* Det skal man ikke spøge med.

* * *


* * *
Ved himmerigets port - anekdoter og evangelium
* * * om at snakke med Sankt Peter. * * **********Klitrose 1998.


* * *

Tilbage til hovedsiden.