Peter Værums hjemmesider
DRØMMEBREVKASSEN år 2ooo


Hej Peter Værum.

Vi er 2 piger, der gerne vil have svar på 8 spørgsmål, da vi har projektopgave.

Håber, at du vil svare på vores spørgsmål!

Med venlig hilsen Maria Munk og Hanne Louise Dyreby.

SVAR:
Hvad sker der når man drømmer?

Drømmesøvn er en bestemt bevidsthedsform mellem dyb søvn og vågen. Til drømmesøvnen svarer en bestemt hjernebølgelængde - og man sover REM-søvn.
Det interessante er, at man, når man vågner, kan erindre nogle billeder, der kan tolkes som symboler, hvorved man får en idé om, hvilke processer der er i gang i underbevidstheden - eller som Jung hellere ville sige: "det ubevidste".

Det ubevidste er et område af personligheden - vel sagtens af hjernens aktivitet ? - der ligger uden for "jeg'et"s område. "Jeg'et" er det fokus for opmærksomheden, som vi siden vi var 1 - 1½ år har vænnet os til at identificere os med. Det kan man filosofere længe over.
"Jeg'et" er kun en del af den samlede psyke. Men den del,. individet kender til. - Men fra drømmenes tilstedeværelse ved vi, at personligheden rummer mere end vi er bbevidst om, mere end jeg'et.

Hvorfor kan man ikke altid huske sine drømme?
Som vågne er vi som sagt vant til at identificere os med det bevidste "jeg". Drømmene er vidnesbyrd om noget ganske andet, noget ubevidst, der i følge sagens natur jo er fremmed for jeg'et. Og det er vel derfor, det er svært for det vågne jeg at forholde sig til noget så væsensfremmed: Det er svært uden en bevidst indsats at huske sine drømme. Det hjælper, hvis man bliver liggende i den stilling, man vågner i, og som det første spørger sig selv: "Hvad har jeg drømt i nat?". Straks derefter skal man skrive symbolerne ned.

Hvad betyder mareridt?
Et mareridt er en drøm, hvor konflikten mellem jeg'ets vante forestillinger og de ubevidste processer er så voldsom, at den vækker individdet.
Et mareridt - især et gentagent mareridt - er som regel symptom på en psykisk ubalance, nogle problemer el. lign., som det er nødvendigt at tage sig af.

Hvad har ens hverdag med ens drømme at gøre?
Hændelser fra samme dag udgør dét, vi kalder dagsresten. Dagsresten er det forhold i dit liv, som drømmene reagerer på og så at sige kommenterer. Dog på en sådan måde, at drømmen kaster lys over mere generelt adfærdsmønster, et mere vedvarende problem eller nogle oversete ressourcer i dit liv.
F.eks. hvis du i en situation er smadder sur på en god ven, men undertrykker din vrede. Du får ikke sagt fra, ikke udtrykt dine følelser i situationen. - Så drømmer du måske om natten om en ekspoderende bombe eller én, der kaster en granat (et klassisk symbol for vrede).
Eller - et andet eksempel - du er ked af det, men bider tænderne sammen og får ikke sagt det, som det er. Så drømmer du om natten, at du spytter dine tænder ud og sejler i en masse vand (tårer).

Vi siger, at at drømmene forholder sig kompensativt til dagsresten.

Er det alle der vil tolke sine drømme?
Nej - mange synes jo, det er noget forfærdeligt sludder, alt dét med drømme.
Og mange ønsker ikke at beskæftige sig med dét, de har fortrængt.
Mange kan heller ikke tolke drømmesymbolerne. Det kræver sans for symboler og en vis form for intuition. Og man skal være villig til et stykke arbejde, en form for selvransagelse.

Hvordan påvirker det folk, når de oplever noget de engang har drømt?
Ja, det sker jo tilsyneladende nogle gange, at folk oplever, at de drømmer noget, der så senere "går i opfyldelse". Jeg tror, at det er de færreste drømme, der er sådanne "profetiske drømme".
Men mange mennesker har fortalt mig, at de har været ude for det, og det gør naturligvis et stort indtryk for de pågældende. Man bliver måske forvirret af det, for den slags hændelser rokker jo ved vores sædvanlige virkelighedsopfattelse.
Jeg har ingen forklaring på fænomenet. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Men man kan ikke afvise, at det finder sted.

Hvorfor er der nogen der vil tyde deres drømme, når de ved, at betydningen kan være skræmmende?
I virkelighed er alle drømme en gave til én. Selv dem, der er symptom på, at man har nogle ubevidste problemer. Eller dem, der usløses af noget, man helst vil fortrænge dvs. "glemme". For hvis man så alligevel begynder at kigge på de problemer, som drømmene peger på, sker der jo nogle gode ændringer.
Mange drømme sætter nye ting i gang. Man opdager, at der ligger andre sider gemt i éns personlighed, oversete ressourcer, kreative sider eller hvad det nu er.
Lige som i eventyrene. Når man får sagt troldens navn, mister den sin dæmoniske magt over hovedpersonen. Selv om trolde kan være skræmmende, nytter det alligevel at prøve at finde troldens navn.

Venlig hilsen og held og lykke med projekt-opgaven
    Peter.
Flere breve fra i år.
2o spørgsmål fra 3 piger, der også skriver projektopgave....

tilbage til hovedsiden.