Peter Værums hjemmesider
DRØMMEBREVKASSEN år 2ooo


2o spørgsmål fra 3 piger.

Januar 2ooo.

Hej!!
Her er nogle spørgsmål:
Håber at du vil svare på dem .
Hilsen Signe, Maibrit og Henny

1: Er det svært at tyde drømme?

SVAR:
Nogle drømme er soleklare, hvis man kan bruge sin intuition - eller hvis man kender lidt til de almindeligste symboler. Andre drømnme er svære at forstå for drømmeren selv, fordi de prøver at kaste lys ind over de sider af personligheden, som drømmeren selv allerhelst vil lukke øjnene for.

2: Er der nogle drømme som tit går igen hos forskellige personer?

SVAR:
Ja. Flygtdrømme, falddrømme, flyvedrømme, f. eks. (Fordi vi er så mange, der helst vil flygte fra problemerne i os selv - - og sommetider "kommer for højt op" - - og har det svært med jordforbindelsen....)

3: Er der mange som får tydet mareridt?

SVAR: Et mareridt er en gentagen drøm, hvor konflikten mellem det bevidste jeg og det ubevidste i personligheden er så voldsom, at den vækker individet.
Efter min erfaring, er et gentagent mareridt en drøm, der afspejler et problem, der er så stort, at det er vigtigt at få drømmen tydet.

4: Eller er det mest gode drømme?

SVAR: Nej. "Onde drømme" er gode til at få folk til at vågne op !

5: Er der en karakteristisk ting i alle (eller næsten alle) drømme?

SVAR: De fleste drømme ender med et udkast til en løsning. En udvej. Et kompenserende træk, som man kan lære noget af.

6: Er der nogle drømme du ikke kan tyde?

SVAR: Ork ja.

7: Hvordan fortæller personerne drømmene videre til dig?

SVAR: Det er ligegyldigt. Mange laver også en tegning.

8: Får du råd af andre drømmetydere ?

SVAR: Ja. Ikke til de svar, jeg hidtil har givet i drømmebrevkassen, men ellers tit. F. eks. omkring mine egne drømme.

9: Kan du forklare hvad drømme er?

SVAR: Læs min artikel "eventyr og drømme, ridser i facaden"
eller én af de andre artikler i drømmebrevkassen....

10: Kan du forklare hvorfor vi drømmer?

SVAR: Sådan har Gud altså skabt det. I sin visdom har Den Almægtige - eller naturens evolutionsproces, om man vil... - skænket os den vidunderlige gave, en psykisk mekanisme, der leverer en daglig kommentar til vores gøren og laden, og som utrættelig søger at tilvejebringe størst mulig sundhed og balance i vores organisme.
Der er også andre forklaringer. Noget med hjernebarken og pattedyrenes udviklingsproces....

11: Er det alle mennesker som drømmer?

SVAR: Ja, også fostre i mors liv. - Men der er mange mennesker, der ikke aldrig huske deres drømme. Fordi de - af uforklarlige grunde - altid vågner mellem to drømme-perioder = perioder med REM-søvn, som man kan konstatere det i søvnlaboratorier.

12: Er det svært at tage en uddannelse et drømmetyder?

SVAR: Ja.

13: Har du selv fået tydet dine drømme?

SVAR: Ja.

14: Hvordan blev du interesseret i drømme og drømmetydning?

SVAR: Jeg har altid interesseret mig for psykologi, fordi jeg interesserer mig for at forstå mennesker og for mulighederne for at hjælpe mennesker af med deres problemer.
På et tidspunkt læste jeg C.G. Jung (nej, først Freud, men siden Jung og andre), og så var jeg leveret.

15: Har du arbejdet med andet end drømmetydning?

SVAR: Ja. F.eks. gestaltterapi, psykodrama, bioenergi, kropsorienteret terapi og lidt kunstterapi. Se træning.

16: Og har du en anden uddanelse?

SVAR: Ja ja. Jeg er jo teolog.

17: Er drømmetydning dit eneste arbejde eller har du et andet ved siden af?

SVAR: Jeg lever ikke af drømmetydning. (Det koster f.eks. ikke penge at skrive til Drømmebrevkassen...). Jeg lever som forfatter og af og til som præst i Folkekirken.

18: Kan du give os nogle forslag til at lave drømme omgivelser til vores fremlæggelse?

SVAR: Noget med eventyr.....

19: Har du et godt billede som viser noget om drømme?

SVAR: Kig i drømmebrevkassen.

20: Hvordan tyder man?

SVAR: 1) Man bruger sin intuition. 2) Man snakker med gode venner (ægte gode venner). 3) Man laver en tegning af hovedscenen. 4) Man slår op i drømmebøger, f.eks. Tom Chetwynd: DRØMMENES SYMBOLIK. 5) Bedsat er det naturligvis at have lidt viden om symboler, f.eks. vand = følelser eller det ubevidste, dyr = drifter eller instinter, rejser = ændringer i personligheden osv. osv. Problemet er bare, at helt så firklantet kan man ikke tage på det.

Det var mange spørgsmål, og jeg har svaret temmelig kort.
Og jeg har ikke rigtig bestræbt mig på at svare, så det var let at forstå for unge. Men god fornøjelse med evt. videre studier.

Venlig hilsen
Peter V.


Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme
- ridser i facaden.

Hvad er en drøm ?
Forsøg på at sige lidt principielt om drømme-fænomenet ...


tilbage
tilbage til hovedsiden.