FORTÆLLER-SIDEN TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED KONFLIKTLØSNING KURSUSINDSLAG med MENNESKET I CENTRUM DRØMME EVENTYR PIANIST OG ORGANIST STILHED OG STØJ

HØJSKOLEN

FOTO TIL P.R.
mm
San
HUMOR OG ALVOR

VED HIMMERIGETS PORT
- om at snakke med Sankt Peter

  ANDRE:
KYS FRØEN - Om eventyr og psykologi
KONFLIKTLØSNING
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.
DRØMMETYDNING
MUSERNE - Guds døtre

GALILÆIS KIKKERT
HVORFOR ER DET NU LIGE VI IKKE BRÆNDER HEKSE ? - Fortællinger fra  oplysningstiden

KAREN BLIXEN.
PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
NÅR FAR ER PRÆST.
H.C.ANDERSEN
DEN LILLE HAVFRUE.
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
IDENTITET OG FORTÆLLING
KINGO
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST.
DA VINCI MYSTERIET

 

 

 

  

 

Et foredrag fyldt med gode historier - anekdoter, eventyr og nogle af lignelserne.
Gamle og nye historier, der kredser om spørgsmålet: Hvordan kommer vi ind i Himmerige? - Vi skal jo først snakke med Sankt Peter...

Én af dem, der fortalte flere anskuelige og tankevækkende historier om scenen ved Himmerigets port, var Mark Twain. - Og H. C. Andersen. Han brugte temaet i sit personlige hævntogt mod Heiberg - som havde brugt temaet i "En Sjæl efter Døden". - Og så er der jo alle de dagsaktuelle vittigheder....

Anekdoter, genfortælling, lignelser - og ikke mindst livsbetragtninger om, hvordan man kommer i mål.

Foredraget omtaler de mange forestillinger, der findes, om Sankt Peter med nøglerne til Himmerigets port. De er forbløffende sejlivede. Hvorfor ?
Og hvor stammer de fra? Fra Biblen, selvfølgelig.
Men kun derfra ??

Med spørgsmålet om Sankt Peter har vi en forfriskende ny indfaldsvinkel til mange alvorlige spørgsmål - samtidig belyses en del teologiske emner fra en ny synsvinkel.
Det egner sig glimrende til højskoleaftner i kirkelige kredse - men jeg har også gode erfaringer med at tale om disse emner i foredragsforeninger m.v., der ikke er kirkeligt orienterede overhovedet.

Alternativ titel:
Humor og alvor ved 
Ved Himmerigets portJOKES
om Sankt Peter

BOGEN
om
Sankt Peter