FORTÆLLER-SIDEN TEOLOGISK TANKEVIRKSOMHED KONFLIKTLØSNING KURSUSINDSLAG med MENNESKET I CENTRUM DRØMME EVENTYR RYGRUPPEN STILHED OG STØJ

HØJSKOLEN

FOTO TIL P.R.

FOREDRAG MED PETER VÆRUM :


VED HIMMERIGETS PORT
 
- om at snakke med Sankt Peter


KAREN BLIXEN - kunsten at bære en hård skæbne.

II. OM KAREN BLIXENS GRAVFÆRD

- historien om provst Dickmeis ved begravelsen og spørgsmålet om Karen Blixens kristendomsopfattelse.


MUSERNE
- myter og mennskesyn.

ORD PÅ DET YDERSTE -
berømte menneskers "sidste ord" kan give anledning til både latter og eftertanke.
En humorist causerer.

KYS FRØEN - Om eventyr, psykologi og religion..


GALILÆIS KIKKERT - da verdensbilledet skiftede.

STILHED MOD STRESS -  Peter Høegs forfatterskab (Den stille pige)

ELEFANTEN OG STILHEDEN
. Spiritualitet og menneskesyn hos Peter Høeg.

Et indslag i Islam-dialogen:
HVORFOR ER DET NU LIGE VI IKKE BRÆNDER HEKSE ?
- Fortællinger om de kollektive erfaringer m. bl.a. arrangerede ægteskaber m.v., vi gjorde i oplysningstiden.

PÅ OPDAGELSE I HØJSKOLESANGBOGEN - en sangaften med giro 413.

JERONIMUS-HISTORIER
hvordan undgår man at blive "grumpy old man", en vrissenpind ??

Om ENGLE.

DORIS LESSING   som religiøs forfatter.


OPLÆSNINGSAFTEN
 - H.C. Andersens dagbøger.


KURSER / FOREDRAGSSERIER:KRISTEN FORDYBELSE.
TEMAER I DET NYE TESTAMENTEKONFLIKT OG KONFLIKTLØSNING.


Foredrag
for erhvervslivet

HR-relaterede emner
Kursus-indslag og
 "foredraget før festmiddagen"
o
*


Folkelige foredrag
i "Højskole-Danmark"
Foredragsforeninger, lokalcentre, aftenskoler,
VUC og seminarier.Kirkelige foredrag

Bibelske og
teologiske emner

**
KONTAKT:


 **
Peter Værum, f.49,
Cand.teol.
Exam.art i retorik,
tidl. præst i Folkekirken .
Lærer i kommunikation. Skribent,
eventyrfortæller.
Drømmetyder, inspireret
af Jung og Jes Bertelsen.
Red. af Søndags B.T.s "Drømme-brevkasse" og den nuværende drømmebrevkasse på Internettet.
Skribent i "SAMVIRKE" o.a.st.
Højskolelærer - psykologi- og religionslærer på Rønshoved Høj-skole ved Flensborg Fjord.
Lærer i psykologi på Ry Højskole.
Stresskonsulent, misbrugskonsulent, kursusmedarbejder.
Forfatter, fortæller og foredrags-holder.
Medlem af Ry fortællekreds. 
FOTO TIL P.R.

"Frøer og farisæere"- eventyr og evangelium i lyset af Jung. (Klitrose 1992).

"Ved Himmerigets port" - anekdoter og evangelium, om hvordan man kommer ind i Guds Rige. (Klitrose 1998).

Fantasirejser - symbolets forvandlende kraft (Klitrose 2oo4).