Ry, set mod syd


KONFLIKT-
HÅNDTERING
STILHED
MOD STRESS
DRØMME SOM
LED
I PERSONLIG AFKLARING
STORY-TELLING
RÅB HØJT
BLIV HØRT
FANTASIREJSER


Teambuilding, foredrag og andre kursusindslag

-- personalerelateret --
organisationer, firmaer og offentlige institutioner.

Rygruppen
:

Thomas Ihn, psykolog
Thomas Ihn ,
Cand. pæd. psyk.
Stress- og konflikt
Gudrun Kjær, Galleri Fjordlyset
Gudrun E. Kjær,
art-coaching, drømme, indre stilhed.

Liff Kartin Thestrup,
coach.
Mindfullness
, afspænding.

Pernille Schiøtz, sangerPernille Schiøtz,
sanger, voicebuilding

Ditlev Nissen, konfliktkonsulent
Ditlev Nissen,
Demokrati- og konfliktkonsulent
Helle Arnfred, fortællerHelle Arnfred,
Fortæller, dramalærer.
Pia Gedsø Mikkelsen, krop og afspænding
Pia Gedsø,
Krop, nærværs- træning, afspænding
.

Peter Værum, kursusarrangør
Peter Værum,
Foredragsholder.
Stemmetræning.
Stress, krop og kost.

Vi er en kreds af mennesker med udgangspunkt i Ry, der samarbejder om at tilbyde teambuilding og HR-relaterede foredrag og andre kursusindslag med kulturel horisont til virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.
For tiden kan vi tilbyde 1-dages kurser (en hel dag med flere medvirkende) eller et enkelt foredrag eller kursusindslag, hvor rammerne og indholdet af det enkelte kursus planlægges af jeres organisation.


KONTAKT:
rygruppen(at)ordbrug.dk

TLF. 86 94 80 10.

Ry, Himmelbjerget
1.
KONFLIKT OG KONFLIKTLØSNING

Flere af vore medarbejdere er trænede konfliktløsere.

Konflikter er til for at blive løst. Center for konfliktløsning har i mange år opstillet modeller til nedtrapning af konflikter – i stedet for at tage endnu et skridt op af konflikt-trappen.
Gennem foredrag og praktiske øvelser arbejder vi på dette kursus med konflikthåndtering.  Og der bliver mulighed for afspænding – både i kropslig forstand og  som begreb.   
Girafsprog kan indgå.
Temaforedrag:    KONFLIKTLØSNING
        - fra Esben Askepuster til Anders And.
Ud fra Jungs begreber om EGO'et og skyggen, kan man se hvordan der hos Disney sker  en  optrapning, i folkeeventyrene vises der en model til integration. Kys frøen !
Jung, projektion, fjendebilleder – og et udkast til mere fred i verden!
Flere af vore medarbejdere vil kunne holde dette eller et lignende foredrag.

Tilbage


2.
STILHED MOD STRESS   

At stress er et udbredt problem har vi vidst længe. Hvor påtrængende det er, kræver det en gennemgang af emnet ved én af vore trænede stress-medarbejdere nærmere at forstå.

Det kan ikke passe at højt tempo, støjende trafik og uklart definerede job-krav skal underminere vores sundhed og occupere hele personlighedens mentale aktivitet.

I Rygruppen kender alle instruktørerne et alternativ. Et sted i sindet, der er uberørt af al bekymring og stress.

Vi lancerer det under begrebet stilhed.
Stilhed mod stress har vist sig effektivt.

- I Peter Høegs nye roman (hovedperson: Kasper Krone) er pausen i den mentale støj det gennem-gående billede. Stilheden bag det rum, hvor "der er et lille danseorkester. Det spiller hele tiden éns egen melodi. Det spiller evergreenen Kasper Krone. (…) En række omkvæd, der bliver ved med at komme igen. Vores kontonummer, vores barndomserindringer, vores pinkode, lyden af fars og mors stemmer. - Men når den anden lyd begynder at trænge igennem, så opdager man, at man hele tiden har stået med ryggen til den egentlige koncertsal. (…) Der er en lyd som en hvisken i blæsten. Den visker al krigslarm bort". Stilheden. (Fra Peter Værums foredrag om Peter Høeg...)
Fysiske øvelser med afspænding mod stress. Og om ønsket kan flere af vore medarnbejdere introducere teknikker, der giver lejlighed til at opleve meditativ stilhed.
For tiden er især MINDFULLNESS aktuelt.

Tilbage

3.
DRØMME og SYMBOLFORSTÅELSE
SOM LED I PERSONLIG AFKLARING

Et kursusindslag om med symbolforståelse, teori om hjernens funktion, forholdet mellem det bevidste "jeg" og ubevidste processer. 
Drømmeforståelse ud fra C.G. Jungs tanker.
Fantasirejser kan indgå. 
Danskernes drømme – også for mennesker der "aldrig drømmer".

Oplæg ved  red. af DRØMMEBREVKASSEN på Internettet eller andre indsigtfulde drømmetydere.   
Dynamisk drømmetolkning
Voicebuilding m. Pernille Schiøtz eller en anden kan indlægges i kurset..
Tilbage4.    RÅB OP,  BLIV  HØRT  !

        - talerkursus med stemmetræning/voicebuilding.
Tilbage5.    STORYTELLING
       - et 1 dags kursus med Helle Arnfred og Peter Værum og/eller en anden fra Ry fortællekreds.
Tilbage


 

 


6.
FANTASIREJSER
- Lær nye sider af dig selv at kende.


Fantasirejser kaldes også "drømmerejser" - og kan som drømmetolkning anvendes i bestræbelserne på at kortlægge "underbevidsthedens geografi".

Fantasirejser er en ufarlig og fornøjelig måde at hente symboler og stemninger fra det ubevidste frem i bevidstheden - og de kræver som regel en erfaren symboltolker til at tilrettelægge dem og bearbejde stoffet.

Læs om bogen: Peter Værum: Fantasirejser - symbolets forvandlende kraft.


Tilbage


  Ry set mod syd

Mailkontakt.