SANKT PETER
KYS FRØEN - Om eventyr
KONFLIKTLØSNING
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.
MUSERNE  - GUDS DØTRE
DRØMMETYDNING
HVORFOR ER DET NU LIGE
VI IKKE BRÆNDER HEKSE ?

Fortællinger fra oplysningstiden

H.C. ANDERSEN
KAREN BLIXEN.
GALILEIS KIKKERT

Om ENGLE.
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
IDENTITET OG FORTÆLLING
KINGO.

PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
FORTÆLLING OG FORTÆLLEKUNST


DA VINCI MYSTERIET
 FOREDRAGSLISTEN - FORTÆLLINGER - TEOLOGI OG KRISTENDOM - CITATSAMLINGEN - DRØMMEBREVKASSEN - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - EVENTYR - KONFLIKTLØSNING - PIANIST OG ORGANIST - PILGRIMSVANDRINGER - FORTÆLLER-SIDEN - OPTRÆDEN MED VISESANG -
Galilæi
eller Galililei????

    NÅR FAR ER PRÆST
    - muntre historier om faderbindinger, tro og præstegårdslune.

Et af mine nyeste foredrag (2005)

Den danske præstegård. Et begreb, der spiller en stor rolle i litteraturen og i danskernes bevidsthed.
Nøddebo præstegård, Jørgen Reenberg i "Fodboldpræsten", Lykke Peer,  Strisser på Samsø.
Det er ikke altid nemt at vokse op i en dansk præstegård. Karen Blixen bruger motivet i flere af sine fortællinger.
Og sønnerne - det  er  svært at finde sine ben i den kristne tradition, når et dominerende faderbillede og den himmelske Gudfader bliver blandet sammen.
Det kan der (gen-)fortælles mange historier om. J. Anker Larsen, Jakob Knudsen, Henrik Pontoppidan, Carl Gustav Jung har leveret nogle af de bedste.