FOREDRAGSLISTEN - TEOLOGI OG KRISTENDOM - CITATSAMLINGEN - DRØMMEBREVKASSEN - PSYKOLOGILÆRERSERVICE - EVENTYR - PIANIST OG ORGANIST - PILGRIMSVANDRINGER - FORTÆLLER-SIDEN - OPTRÆDEN MED VISESANG - H.C. ANDERSEN


Muserne  

    MUSERNE - Guds døtre
    - muntre fortællinger og teologiske betragtninger om gammel mytologi og moderne tro.

Thalia


Polyhymnia
oo

ooo

SANKT PETER
KYS FRØEN - Om eventyr
KONFLIKTFORSKNING
GO' TIL AT VÆRE GAMMEL.
DRØMMETYDNING
KAREN BLIXEN.
NÅR FAR ER PRÆST.

Om ENGLE.
DET HEMMELIGE BRODERSKAB . - Myter.
IDENTITET OG FORTÆLLING
KINGO.
PETER OG THOMAS.
PAULUS SOM MYSTIKER.
STOTY-TELLING.
 

Hvilken forskel er der på de gode feer, de hellige engle og muserne..?
Grækerne fortæller at der er ni muser, der giver kunstnere og præster inspiration. Men hvad sker der, hvis éns "Musa svigter Een" ? det kan både foredragsholderen og H.C.  Andersen berette om.
Og så er der jo "musens sang" og historien om Zeus' datter Polyhymnia - alias Bodil Kjer i filmen "Mød mig på Cassiopeia".
Altsammen kan det blive anledning til teologiske og filosofiske betragtninger om gudsbilleder og tilværelsestolkninger i et århundrede efter Freud, hvor vi ikke tror på "denslags".


Urania


Melpomene


Erato


tilbage til foredragslisten


tilbage

 


"Derom muserne sang, de ni, som har deres bolig
hist på Olympos som døtre af Zeus, den mægtige guddom;
det er Euterpe og Kleio, Melpomene, derpå Thaleia,
siden Terpsichore fulgt af Polymnia og af Erato,
dertil Urania samt Kalliope, stør
st af dem alle." 

    Hesiod:
     Theogonien, v. 75-79