Peter Værums hjemmesider

Drømmebrevkassen februar 99


19. februar 1999.


Fra Henrik N* har vi modtaget et bud på en tolkning af "Anne"s drømme, som jeg synes, man kan lære meget af. Jeg aftrykker her hans e-mail:


Hejsa,

Jeg er nok ret traditionel og lidt stiv i mine tolkninger, men bær over med mig da jeg først er begyndt rigtig at tolke drømme for et par måneder siden:

1)
Den dejlige mand kører på motorcykel. Jeg står bagpå med venstre hånd foran på hans bryst. Han har bar overkrop.

Evt. tolkning:
Den dejlige mand er en maskulin side, som drømmeren er i nærkontakt med. Han styrer/har kontrol over køretøjet, som måske repræsenterer jeg'ets køretøj. Han har bar overkrop hvilket for en til at tænke på at han er frimodig/ikke underlagt normale kropskomplekser/normer el. lign. Dette gør også billedet lidt hippieagtigt eller vildt.

Motorcyklen og hele billedet giver en fornemmelse af frihed og en tydelig tang til at leve vildt.
Jeg'et er bagved, og nærer stor tillid til føreren (den maskuline side/animus) - derfor står hun op, som en akrobat eller meget modig dame. Hun holder om ham med venstre hånd på hans bryst - dette udtrykker tillid og erotik, og kan lede tanken hen til hjertet og styrke (som tarzan når han banker sig på brystet).

Dette omhandler måske noget omkring hjertet/selvet. Drømmeren har det tydeligvis godt med at leve sig selv ud evt. som en frimodig og "vild" kvinde, og hun har fundet sin styrke gennem noget af hendes maskuline natur/animus.

2)
vi skal et sted hen. manden går forrest over vandet på sten og
trægrene. Jeg træder ned i vandet, træder forkert, og opdager, at vandet er utrolig dejlig varmt og indbydende. Jeg er ligeglad og svømmer hen
til manden i min hvide kjole. Vi bliver enige om at gå tilbage. Da vi er tilbage, opdager/husker vi, at vi slet ikke skulle den vej. Det var
heldigt, vi kom tilbage.

Evt. tolkning:
Det maskuline i hende lokker hende ud i vandet (lidt alle tidligere drøm). Ved en umiddelbar fejltagelse træder hun forkert, men opdager til hendes forundring at vandet er indbydende og varmt.

Vandet repræsenterer hendes følelser (måske for det seksuelle) og nu er de indbydende og varme. Hendes mål er hende ligepludseligt ligegyldigt - foreningen med manden/animus er nu vigtigere (mååske). Den hvide kjole er nok en brudekjole, der symbolisere hendes ønske om bryllup/forening mellem dem.

Fra nu af skriver drømmeren "vi" i stedet for "jeg".

Forståelsen af hvorfor hun "ubevidst" vender tilbage til det kendte/udgangspunktet og hvorfor det er godt, kan jeg kun gætte på, da jeg ingen kontakt har med drømmeren. Måske skal der kun fokuseres på foreningen indtil videre og ikke det som ligger bagved ?

3)
Jeg skal lære at huske et mønster med en bort rundt om - firkantet.
Jeg glemmer hvordan borten ser ud. Så ser jeg et stort firkantet stykke af jorden, ca. som et hus blive hakket løs i kanten og løftet op af en stor kran, som har fat i midten. En kvinde viser mig det. Så viser hun mig også mønsteret og kanten rundt om, som jeg havde glemt.

Evt. fortolkning:
Hvad er en bort?
Drømmen (en feminin side) prøver på at få kvinden til at huske/få øje på noget ved sig selv. Noget med begrænsning og struktur evt.
Kan henlede tanken til Rodchakraets symbol, og det hænger nøje sammen med huset/trygheden/jorden/det matrielle. Kraftcenterets styrke symboliseres ved kranen, som kan løfte det matrielle til noget højere.

4)
Jeg er hos en tolder i en stor tyk grå frakke. Ved at kæle med eller omfavne udenpå frakken med nænsomhed vil tolderen ændre sig til en
elefant af samme intense mellemgrå farve. Jeg har en meget kærlig følelse indeni. Elefanten kommer til syne.

Evt. tolkning:
En tolder er en grænsevagt. Han prøver at beskytte sig imod kulde, derfor har han en tyk grå frakke over sig - dette ligner en tyk grå trist skygge. Tolderen er en del af drømmeren.

Jeg'et ved at hvis hun acceptere, giver næring og varme til pelsen og tolderen - så vil det ændre sig til et kraftfuld dyr. Og nu bliver farven intens.
Hun føler varmen og accepten imod tolderen, derfor kommer elefanten/styrken til syne. Nu kan hun træde over på den anden side af grænsen.
Dette kunne tyde på at drømmeren har opnået vækkelse af rodchakraet - fordi hun nu acceptere rødderne.
Drømmen kunne også bare give anvisning på hvordan hun skulle opnå styrke.

5)
I en snæver passage stikker der en lang spids ud, den er hvid og ligner is eller kalk. Det er ikke til at komme forbi uden at rive hoften eller låret. Jeg prøver at udtænke forskellige løsninger - at binde en klud på osv., men først da jeg tænker, at jeg kan gå forbi den centreret i hjertet, ved jeg, at jeg har fundet den rette løsning.

Evt. tolkning:
Samme tema som drøm nummer fire.
Drømmeren skal forbi noget som vogter (fallos?) udgangen i en snæver passage - højst sandsynligt en genfødsel af nye egenskaber og defor symboliserer den snævre passage livmoderen og fødslen. Vogteren er stiv, spids, kold og den vil såre en hvis man prøver at forcere/fortrænge den.

Drømmeren får løsningen, som er at give vogteren hjertevarme, forståelse og accept. Derved kan hun "genfødes" og en nye opdagelser kan gøres.

6)
Jeg går sammen med en mand. han springer over en helt lige kanal med brunt vand. Jeg springer efter og falder i. Selvom jeg har fødderne på bunden kan jeg ikke rette min bøjede ryg op, for vandet er så tungt og tykt, at det vil kræve en indånding først, og det kan jeg ikke under vandet. Bagefter spørger jeg manden, hvorfor han ikke reddede mig. Han svarer, at vandet var for ulækkert til at han ville springe i. Jeg bliver forfærdet. Han siger, at han løb efter hjælp. Jeg svarer, at så ville jeg jo være druknet inden. Han siger, at det gjorde jeg jo ikke.
Og det går op for mig, at jeg jo ikke druknede.

Evt. tolkning:
Samme tema som drøm 1 og 2.
Animus eller en maskulin side lokke hende ud i noget vand, som hun opfatter som at være beskidt. Drømmeren opfatter dette vand som at være en for tung byrde og hun kan ikke trække vejret dernede - hun har bøjet sin ryg hvilke kunne se ud som hun føler sig kuet.
Alligevel har drømmeren fødderne på bunden af den lille kanal med beskidt vand.

Drømmeren forfærdes over at animus ikke hjælper, som ridderen ville have gjort. Men der var ikke brug for animus' styrke kun jeg'ets styrke. Animus var dog nødvendig for at lokke drømmeren i vandet (følelserne) - og derved opdager hun sin egen styrke og selvopholdesdrift (maskuline egenskaber/animus samt rodchakraets karakter).

Drømmen fortæller umiddelbart intet om hvad vandet egentligt er - men det vigtige er jo at drømmeren selv besidder styrken til at konfronteres med vandet uden at dø eller miste selvværd.

Samlet evt. tolkning:
Fællestræk er opdagelsen af styrke og frihed, fordi hun giver vogteren/forhindringen (eg. vand, spids, tolder) respekt og varme fra hjertet. Samtidig er det paradoksalt nok animus der lokker hende ud i "uføre" ved at forføre/lokke hende ved hans kontrol og styrke - som nu bliver til hendes styrke og kontrol, altså bevidst, hvis hun lader sig lede af ham og sit hjerte.

Derfor kan man se at den første drøm egenlig indeholder essensen af hendes oplevelse.

-
Dette er min udlægning af hendes drømme, vil gerne have kommentarer specielt hvis jeg har misforstået noget.
Med venlig hilsen Henrik N*

19. februar -99


"Anne" skriver i en e-mail fra 7. april:

Peter, vil du viderebringe min tak til Henrik N* for tolkningen. For mig ser det godt og rigtigt ud.
Problemet er så at relatere tolkningen til det som foregår i mit liv.
Noget af det forstår jeg, mens jeg f.eks. synes jeg har en ringe kontakt til hara, med alt hvad det indebærer, og det skulle man vel ikke tro ud fra drømmene.


tilbage til hovedsiden.