Peter Værums hjemmesider
DRØMMEBREVKASSEN

Drømmebrevkassen

februar 2oo1


  Hej Peter !

  For cirka et år siden oplevede jeg den hidtil sværeste periode i mit nu 21-årige liv. Det startede som nogle meget frygtskabende drømme, der vækkede mig om natten. Disse drømme kunne jeg sært nok aldrig huske, da det ellers var hovedreglen for mine drømme før denne episode. Over en tidsperiode på måske en måned udviklede dette sig fra noget irriterende men ufarligt til et levende helvede.
  Mine drømme blev meget realistiske og jeg havde stor mulighed for at tænke og huske under drømmene. Men jeg kunne ikke styre forløbet, og det var ret uheldigt for alle drømmene havde udgangspunkt i min manglende tilstrækkelighed:
  1. Hvis jeg var ude og svømme i havet kunne jeg ikke komme ind til land, fordi bølgerne var for stærke.
  2. Uden evne til at forsvare mig selv og andre mod mennesker der ville jagte og banke os.
  3. Være chauffør i en bil fyldt med venner og familie, men bilen kan ikke bremse ordenligt eller dreje skarpt nok. Dette på trods af meget lav fart.
  4. Endelig var der en drøm af at stå hjemme på vejen foran mit barndomshjem. Jeg står midt på vejen og har ikke noget at støtte mig til, herefter begynder jeg at miste balancen og nærmest falde i cirkler. Desperat prøver jeg at gribe noget at støtte mig til, men der aldrig noget. Jeg prøver at anråbe en jævnaldrende nabo, men hun svarer undvigende.
  Lige præcis den drøm kom igen og igen.
  Ingen af drømmene slutter fatalt, jeg klarer den altid lige. Men det er ikke uden stor anstrengelse.

  De drømme jeg lige pluslig kan begynde at huske, kommer allerede 3-5 kvarterer inde i søvnen. Herefter kan jeg ikke sove mere den nat p.g.a. angst. Angsten bliver ret udtalt med tiden, jeg kunne både miste balanceevnen, miste (varme)følelsen i huden, få kramper i ben og maven, mit hjerte gjorde ondt og skiftede rytme flere gange i minuttet. Angsten begynte så også inden sengetid, tilsidst vendte jeg mig nærmst af med at sove. Herefter blev jeg mere og mere angst og paranoid, kulminationen var en forestilling om jeg var (eller på vej til at blive) skizofren eller lign. Herefter blev min angst for at sove forstærket, da jeg så "onde Øjne" på indersiden af mine øjenlåg. (Jeg lukke faktisk ikke mine øjne mere.)
  Min læge fik mig overbevist om jeg ikke var psykotisk efter flere samtaler.
  Efter den sidste gang jeg snakkede med lægen, gik jeg hjem, og næsten med det samme jeg fik mig sat tilrette i min sofa faldt jeg i søvn.

  Her drømte jeg en meget mærkelig drøm:

  Det var min egen begravelse!!! Først lå jeg inde i kisten i kirken og kunne høre begravelsesceremonien. Det var en meget meget fredfyldt oplevelse, det føltes som om jeg havde fået min rette plads. Hurtigt sprang drømmen videre til hvor jeg skulle i jorden. Her oplevede jeg at gå stadig glad rundt nede i en stor massegrav (Jeg kan huske, jeg troede det var faldne soldater fra slaget ved Verdun, 1.Verdenskrig.) Hullet oven over mig blev langsomt lukket, men jeg snakkede nu med de døde soldater. Stemningen var lettelse og ikke frygt. Da hullet op til overfladen var helt lukket, begynte min krop at gå i opløsning. Jeg fik store huller ind i huden magen til dem Heroinafhængige får. De voksede og min krop var til sidst i laser. Hullerne skabte heller ikke angst eller noget.
  Det var som om Jeg var lettet over at nu var mit liv forbi.
  Da jeg vågnede af min drøm, var jeg i et strålende humør. Alle mine problemer fra før var pist væk, og min personlighed ændrede mig kolossalt både politiskt, religiøst og socialt. Alt i alt blev jeg et mere positivt menneske. Nu synes jeg mit liv inden alt dette var indholdsløst og fattigt.
  Så kommer det store spørgsmål: HVORDAN kunne en enkelt drøm ændre så meget???? Har du set det før, og hvad tror du både de første og den sidste drøm betyder???

   På forhånd tak Mads


SVAR: Hej Mads !

Ja - der er meget at tage stilling til. Og jeg har før oplevet, at mennesker kan have den slags voldsomme drømme, ledsaget af angst og legemlige angstsymptomer. Og mange steder i drømmelitteraturen (bl.a. hos Jung ...) er der beskrevet, hvordan én stor, afgørende drøm kan ændre hele en persons holdning og livsindstilling.
Og din sidste drøm bevæger sig unægteligt i nogle dramatiske, kollektive dimensioner. Igen bliver vi mindet om, hvor skrøbeligt det menneskelige sind er - det bevidste jeg er blot den yderste ende en en meget større, dynamisk helhed, der har rødder dybt ned i det kollektive dyb af fællesmenneskelige billeder og erfaringer. Egentlig er det ikke mærkeligt, at der opstår angst - og dermed som så ofte også legemlige angstsymptomer - når der rokkes ved skillevæggene mellem den kendte jeg-strukturerede bevidsthed og det kollektivt ubevidste.

Men lad os se på de indledende drømmetemaer:
Jeg er enig i, at drømmene 1. - 4. afspejler manglende "tilstrækkelighed":
1. Du er ude og svømme. Havet er det ubevidste i al sin vælde - sådan som du senere bliver konfronteret med det. Der er bølgegang, og jeg'et kan ikke navigere. Det faste land er det stabile jeg, fast funderet i den givne virkelighed, som vi lever i til daglig. - Efter sådan en drøm er det nok vigtigt, at man "reber sejlene" og prøver at skabe en så stabil dagligdag som muligt, arbejder med jordforbindelsen osv., mens de voldsomme indre omvæltninger finder sted.
2.
De mennesker, der forfølger dig er sider af dig selv, som du kender for dårligt. Se drømmen om forfølgelse her i drømmebrevkassen. Sådanne afspejler en indre konflikt, skyldfølelse eller - som du selv skriver - utilstrækkelighedsfølelse.
3.
Drømme om at køre en bil, som er svær at styre, er også meget udbredte. Sådanne drømme afspejler vel en udvikling (at køre - eller rejse - fra en position til en anden svarer til ændringer i personligheden fra et udgangspunkt til en ændret tilstand) - og under den udvikling kan det være svært for jeg'et at bevare overblikket eller styre - kontrollere - processen.
4.
Og i dit forsøg på at forstå, hvad det er, der sker med dig, bliver du nok nødt til at kigge på din barndom: Vejen fører forbi dit barndomshjem. Kan du huske situationer dér, hvor du på afgørende måde var ved at miste balancen, fordi du ikke fik den støtte, du havde brug for ??

Angst og angstanfald kan man jo skrive meget om. Det er ganske forfærdeligt at opleve, dybest set uforklarligt, hvorfor nogle mennesker kommer ud i disse helvedes-tilstande og andre ikke. Du beskriver det meget livagtigt. Og for os, som kun kender ganske lidt til sådanne anfald, er det rystende.
Du har åbenbart en fornuftig læge, som giver sig tid til at snakke med dig om det. Og ikke falder for fristelsen til straks at definere tilstanden som psykotisk og udskrive bedøvende medicin. ...

For - ja - du er ikke psykotisk. Den voldsomme drøm sætter billeder på hvad det er, der foregår i din psyke: En voldsom ændringsproces, af sådanne dimensioner, at det er rimeligt at skildre den som en døds-genfødselsproces. Det sker jo for mange mennesker, og det er beskrevet i alle kulturer til alle tider. At jeg'et (i symbolsk forstand) for at noget nyt kan vokse frem.
At blive lagt i sin egen grav er et gammelt kollektivt og rituelt symbol på denne ændringsproces. (Og når jeg betoner det kollektive så meget er det på grund af oplevelsen med massegraven og soldaterne fra 1. verdenskrig ... - det kunne der siges meget om, drømmen vedrører ikke kun dit personlige ubevidste; men det vil jeg lade ligge her). De gamle alkymikere - der jo dybest set arbejdede med bevidsthedsudvikling, at finde "de vises sten" eller "ungdommens kilde" var jo at søge oplysning, eller at realisere SELVET ... - de gamle alkymikere (guldmagere) har i deres tekster tit brugt symbolerne med et legemes opløsning, hudens opløsning i den alkymiske kolbe for at beskrive den indre forvandling, der kan finde sted i den ubevidste psyke.
Din sjæl genfødes - uden at dit jeg har valgt det eller gjort noget for at det skulle ske. Lad os bruge det udtryk. Det pejler sig ind på den bemærkelsesværdige ændring, som drømmen afføder i dit humør. Livet er nu et andet. Du er som genfødt - som vi siger.

Jeg påstår ikke, at jeg kan forklare det, eller forstå det - men jeg kender flere eksempler på, at sådanne sjælelige processer kan forekomme.
Og det rejser spørgsmålet - hvad gør man så ?
Hvad gør man for ikke igen at ryge ind i disse angsttilstande ?
Hvad gør man for at finde et personligt tilfredsstillende udtryk for det nye, store, der er sket i éns liv ?
Jeg vil ikke komme med forslag - men jeg vil gerne spørge dig selv. Skriv lidt om det.

Og jeg vil gerne spørge, om ikke der er andre, der har kommentarer til dine oplevelser. Gerne ud fra egne erfaringer.

  Venlig hilsen
  Peter Værum.


Der kom en kommentar til ovenstående fra Ole Eriksen:

  Hej Peter Værum og Mads (hvis han får dette at læse)

  Det var lidt af en gyser og læse. Jeg blev mere og mere urolig, da endelig forløsningen kom, og i sidste øjeblik, det var i hvert fald min fornemmelse.
  Cyklussen afspejler for mig at se, det vanskelige ved at opgive sin modstand mod det uundgåelige. Først da lægen overbeviser Mads, at han ikke er psykisk syg, gir' han efter. Først er man bange. Derefter er man bange, da man går ud fra at der komme mere skidt / ondt. Og det gør der så. Angsten får næring. Og så kører cyklen.
  Min kommentar er at når man er i en selvudviklings-fase, hvad enten den er selvvalgt, eller det ubevidste presser på, farves en dagligdag af det der sker. Arbejder man med sin skygge, tynger den også én i hverdagen. Det er ofte kommet bag på mig, og det har derfor sommetider været for tungt at fortsætte. Arbejder man med det onde, er det svært ikke at projektere ondskab ud på andre, eller i dette tilfælde ned over sig selv.
  Det er ikke kun den konkrete drøm (billederne) der kommer fra det ubevidste, det er også hele stemningen / følelserne i drømmen. Jeg tror alle kender til at vågne, badet i sved og bange for at falde i søvn igen. Og angsten ligger på lur i underbevidstheden hele dagen før den langsomt fortager sig, fordi man ikke giver den næring.
  Da Mads's "forløsnings" drøm kom, skete det samme, men nu med positive fortegn. Det er lykkedes at få et rimeligt klart budskab igennem. Selv om dagsbevidstheden normalt ville synes, at graven er et negativt sted at være, fik Mads det positive ved budskabet med tilbage. Ondskaben blev sådan set fejet af bordet, da han blev overbevist om at han ikke var skizofren eller psykotisk. Dermed ophørte næringen til angsten, og åbnede mulighed for genfødslen.

  Hvad gør man for ikke igen at ryge ind i disse angsttilstande ?
  Jeg tror ikke man skal undgå dem. Men prøve om man kan få øje på de muligheder der ligger i at konfrontere sig med / gennembryde angsten. Det er som at kikke over en bred flod, hvad mon der er derovre på den anden bred. Lade angst være angst og se hvad der sker. Det vanskelige ligger i om man skal vige, for der er en grund til at angsten "er opfundet", eller om man skal prøve at komme igennem.

  Tja, jeg ved ikke om det var noget, jeg fik bare lyst at skrive nu du opfordrede. :-)

  Flot fortolket for øvrigt. Håber Mads også synes det.
  Venlig hilsen
  Ole Eriksen

SVAR:

Tak for din kommentar. Det virker, som om du selv har været ét og andet i den retning igennem.
Kunne du ikke have lyst til at fortælle lidt mere af din egen historie ?

Venlig hilsen

Peter Værum.

Dagen efter får jeg et opfølgende brev fra Mads:

  Hej Peter

  Jeg er meget overrasket over dit svar, det lyder lidt abstrakt. Bunder det i et ønske fra mit indre om at dø? Jeg forstår det ikke rigtigt, men kunne det tænkes det er mit ubevidste, der ønsker at dø? Eller er det allerede dødt og genopstået?
  (Jeg kom til at tænke på det faktisk kunne være et religiøst budskab. Kan det specifkt symbolisere Jesus: "Død, genopstandelse og frelse")
  Det er meget overvældende - at læse og erkende, at man selv har gennemlevet noget så fjernt fra det "normale". Havde faktisk så småt begyndt at "gemme oplevelsen af vejen". Men faldt så tilfældigt over din hjemmeside.
  Dette er af så afgørende betydning for mit livssyn, kender du noget relevant litteratur eller lign. der kunne være nyttig?
  Med hensyn til dit spørgsmål om en bestemt hændelse på det sted, hvor jeg mistede balancen, mener jeg ikke at kunne huske noget negativt overhovedet! Faktisk er det et af de steder jeg allermest forbinder med barndommes glæder.
  Med hensyn til hvad jeg rent praktisk gør for at undgå flere episoder, har jeg faktisk kun et middel. Jeg har en liste over de ting jeg er ked af eller utilfreds med. Hver uge holder jeg så et statusmøde med mig selv, og prøver så at lindre problemerne inden næste møde. Det kan jeg faktisk anbefale andre.
  Ellers prøver jeg bare at skåne mig selv mest mulig, undgå stress, leve sundt etc. (Hvis jeg bliver for stærkt følelsemæssigt påvirket oplever jeg mine drømme igen i de følgende dage. Hvilket selvfølgelig også er tilfældet lige i disse dage, men det er også det værd.)
  Jeg bliver nu nød til at revudere mine opfattelse af hele forløbet, det kommer nok til at tage noget tid. Men heldigvis kan jeg allerede forkaste tidligere idéer om lidelser i sindet. Og det er jeg lykkelig over.

  Venlig hilsen

  Mads

SVAR II:

Mine svar her i brevkassen er abstrakte - og det kan vist ikke være anderledes. dels er jeg akademiker og orker ikke her i brevkassen at bruge tid og mange linjer på at forklare alt lige-fra-Adam-og-Eva, dels er det nødvendigt at svare på et abstrakt plan, når drømmetolkningen foregår uden mulighed for supplerende spørgsmål, personlig samtale og aflæsning af kropssproget, sådan som man kan i "rigtig" drømmeterapi.

Og prøv og hør: - dine drømme og dine angstanfald er ikke helt lette at forstå; og vil vi tage dem alvorligt, må der lidt af et studium til. De har altså rødder ned i det kollektive, symbolerne er altså i familie med de gamle alkymisters symboler for en gennemgribende ændringsproces - så jeg er nødt til at være lidt "højttravende".

Nå, men til sagen:
Dét med barndommen var altså en "smutter". Det skal åbenbart tolkes anderledes, siden du kun har positive associationer til dét sted. - Er der noget med, at tingene, efter at du var i den fase i din barndom, begyndte at gå skævt, så du blev slået ud af balance ??

Vigitgt er det, at du ikke misforstår mig med henblik på tolkningen af død-genfødselssymbolerne.
NEJ - det skal ikke forstås som et hemmeligt ønske om at dø. NEJ - det skal ikke sættes i forbindelse med den kristne tradition om Kristus' død og opstandelse fra graven (ikke i første omgang, i hvert fald..). Drømme om at dø og overvære sin egen begravelse optræder i mange danskeres drømme - og erfaringsmæssigt afspejler de en proces, hvor det gamle jeg er "udlevet", ubrugeligt, en tom skal. Noget nyt er ved at blive til i personligheden, de gamle roller og rutiner er ved at dø væk - og det er meget positivt. Selv om det somme tider også er smertelfuldt og besværligt. Og derfor kan vække angst.

Hvis jeg skal anbefale dig bøger død- og genfødsel, eller om Jesus' død og opstandelse, må du skrive lidt mere om dit livssyn; for jeg forstår ikke helt, hvor du vil hen.

Og jeg synes, det er vældig rart at høre, at du har nogle gode rutiner i din hverdag til at holde jordforbindelsen. Jeg vil også godt være med til anbefale dine "statusmøder" til andre. Det lyder som en god måde at tage sig selv alvorligt på. Ofre lidt tid og opmærksomhed på at skrive ned, hvad der egentlig foregår og holde sig selv fast på nogle aftaler, man laver med sig selv.
Det øger også éns selvrespekt - og dermed den psykiske stabilitet i en krise-tid.

God vind fremover.

Venlig hilsen Peter Værum.


Send mig en mail.

Fraskilt. Ned i kælderen. Og så ud ..
Roser. 2o år. Kærestesorg. Mormors grav.
Angstanfald. Drøm om død og egen begravelse. Genfødsel.
Forfulgt. Flygter.
8 år. I fly. Om børns drømme.
15 år: Stjerneskud, farmor, farfar.
Bjerget, vejarbejde, slangen og dyrepasseren.
På flugt fra mafiaen.
I en svømmehal med præster.
Ta' livet af lillebror. SKYGGEN.
Pige, der rejser ud af kroppen.
Lig i kælderen. Huset med flere rum.
Asiater skyder. Skyggen!!
Elskov på en hest.
Stjerneskud. Forelskelse. 15 år.
Generelle spørgsmål. Til projektopgave, Greve.
Telefonen ringer.
Stamkunde på barndommens grill. UFO'er.
Tænder. Sammenbidt?
Komme for sent. Rejse hjem. Bagagen..
18 år. Om ikke at prostituere sig.
Grave i haven. Vækst og jordforbindelse.
Klaustrofobi i Tyrkiet.
Freuds personlighedsmodel, uniformeret personale, løver m.v.
Fotografere en tornado ....
Flystyrt. Børn bliver væk
Når man ikke kan huske sine drømme.
****

Artikel af Peter Værum om eventyr og drømme
- ridser i facaden.
mere om drømme.
Et forsøg på at genmmentænke drømmenes fænomen
Mand m. motorcykel og så kører vi bare derud a'.
Tolder. Lang spids m.v. - Henrik N. tolker 5 drømme.
Drøm I om hudorme.
En pige med en indremissionsk baggrund. Drøm om den korsfæstede.
Kattedrøm (J.S.s).
Et kristent menneskes drøm.
Et spørgsmål om drømmes betydning for kristne mennesker.
En drømmetyder, et teater, en mor, en støvsugerslange...
Om padder, slanger - og en kindtand. + opfølgende drøm.
En fyr, der er jaloux.
Overfaldet af hvepse...
Holger skyder løver november -99
Bjarne og Don Juan.
Helligånden ?? november -99
Rejser, vand, Tobias's drøm m.m.
Et møde i badeværelset..
Hus i to etager. Badeværelse + en heks !
I et fremmed land. Russerne er efter mig.
Bilen skal ordnes. Mand m. kniv. Om ANIMUS.
Anne's forslag. A propos Karen Blixen.
D.s drøm om det indre barn.
Ondskabsfuld eks-kæreste.
Uforklarlig rejse i vågen tilstand. Litteratur om "astralrejser".
2o spørgsmål om drømme fra 3 piger, der skriver projektopgave....
8 spørgsmål fra Maria og Hanne Louise.
Nyt syn på barndomhjemmet, hunden må ikke løbe ud.

tilbage til hovedsiden.